Verklaring van bescherming van privacy


Privacyverklaring van het bedrijf BEDELCO met hoofdzetel aan de Rue de l'envirronement 22 à 4100 Seraing België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.227.762. fungeert als de controller.

Artikel 1 – Verklaring van bescherming van privacy

Als bedrijf streven wij ernaar uw persoonlijke gegevens op een wettige, correcte en transparante manier te behandelen. Met dit document communiceren we u de persoonlijke gegevens die we voor u verwerken en wat de doeleinden van hun verwerking zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verantwoordelijke

Binnen ons bedrijf zijn alle persoonlijke gegevens alleen toegankelijk voor personen die, in de context van hun specifieke taken, hiervoor verantwoordelijk zijn en wiens toegang tot deze gegevens uitdrukkelijk vereist is voor de uitvoering van deze taken. Voor al uw vragen op het gebied van identificatie, kunt u altijd contact met ons opnemen via de volgende persoon: Mevr. DELPORTE

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Verschillende persoonlijke gegevens worden direct verzameld. Deze omvatten traditionele identificatiegegevens zoals achternaam, voornaam en achternaam. functie binnen een bedrijf, contactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en gegevens voor factureringsdoeleinden, zoals bankrekeningnummer.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks doorgegeven door de opstelling van documenten, hun communicatie per telefoon of elektronisch of door de verzending van visitekaartjes.

Er wordt dan een uitdrukkelijke toestemming verondersteld voor de registratie van de verstrekte persoonlijke gegevens. Verschillende persoonlijke gegevens worden ook indirect verzameld. Dit kunnen openbare gegevens zijn die onderworpen zijn aan een publicatievereiste (zie nominaties) of gegevens die door de betrokkene openbaar zijn gemaakt (zie publicatie op een website). Dergelijke openbaar toegankelijke persoonlijke gegevens kunnen op passende wijze worden geregistreerd. Een vermoeden van toestemming is van toepassing omdat ze zijn gemaakt uitdrukkelijk openbaar.

Er wordt geen specifieke categorie persoonlijke gegevens geregistreerd zonder aanvullende toestemming.

Artikel 4 -  Rechtvaardiging van de behandeling

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden en de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen, heeft het bedrijf verschillende persoonlijke gegevens nodig, zoals gedefinieerd in artikel 3 van dit document. Afhankelijk van de specifieke situatie, worden uw gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Tijdens een eerste contact met mensen bij klanten / leveranciers of prospects, zullen persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
 • Om het te sluiten contract correct uit te voeren en de in het contract beschreven diensten te kunnen garanderen; de bestellingen De factuur enz ...
 • In de context van relatiebeheer en klantenbestandbeheer;
 • In het kader van direct marketing, om informatie te kunnen verzenden voor de volgende doeleinden: Nieuwe producten, verzenden van informatie Uw persoonlijke gegevens worden / worden niet gebruikt als onderdeel van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Verzending van persoonsgegevens

Het bedrijf verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming.

Naast de uitdrukkelijk bevoegde interne medewerkers, zijn de volgende derden mogelijk ook op de hoogte van de vereiste persoonlijke gegevens:

 • Sociaal secretariaat 
 • Accounting Office;
 • cverzekering;
 • Leveranciers
 • Online winkel

Andere gegevensoverdrachten kunnen ook in de volgende gevallen plaatsvinden: ORGANISATIE

Artikel 6 – Bewaring van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bewaard voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4. Persoonlijke gegevens worden ook bewaard voor ten minste de verplichte wettelijke termijnen.

Artikel 7 – Rechten van de betrokken personen

Als gegevenssubject worden de volgende persoonlijke gegevensrechten door het bedrijf aan u gegarandeerd. Elk verzoek om de uitoefening van een individueel recht wordt kosteloos en binnen een redelijke termijn verstrekt.

 • Recht op toegang - door gebruik te maken van dit recht kunt u zowel toegang als een kopie verkrijgen van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken.
 • Correctie - door dit recht uit te oefenen, kunt u altijd correcties of toevoegingen aan uw persoonlijke gegevens vragen. Hun aanpassing volgt op aanvraag.
 • Recht op wissen - door dit recht uit te oefenen, kunt u verzoeken dat uw gegevens worden gewist in het geval van onregelmatigheden bij de verwerking ervan.
 • Recht op beperking van behandeling - door dit recht uit te oefenen, kunt u een behandelingsbeperking aanvragen als er fouten optreden en een correctieverzoek in behandeling is of als u denkt dat er een onregelmatigheid is opgetreden. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming kunnen worden verwerkt. Dit heeft geen invloed op de enkele registratie van persoonsgegevens, of de eventuele verwerking ervan in het kader van een gerechtelijke procedure, gericht op de bescherming van natuurlijke of rechtspersonen of om belangrijke redenen van algemeen belang.
 • Recht op portabiliteit - door dit recht uit te oefenen, kunt u vragen dat de door u verstrekte gegevens aan u worden geretourneerd of rechtstreeks aan een derde partij worden overgedragen in een toegankelijk formaat. Dit recht kan echter mogelijk worden beperkt door de uitoefening van een specifiek evenredigheidsbeginsel.
 • Recht om automatische gegevensverwerking te weigeren - door dit recht uit te oefenen, kunt u verklaren dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde gegevensprocessen en processen zonder menselijke tussenkomst.
 • Recht op intrekking - Door dit recht uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment een eerder gegeven toestemming intrekken. Alle behandelingen worden beëindigd. Als u een of meer van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, moet u contact opnemen met de persoon van wie de contactgegevens vermeld staan in artikel 2. Een claim kan ook bij de toezichthoudende autoriteit worden ingediend als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd.

Artikel 8 - Toepassingsgebieden van het vertrouwelijkheidshandvest

OVERVALLING VAN ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer u onze pagina's bekijkt, wordt er automatisch algemene informatie ingevoerd. Deze informatie (serverprotocol) omvat het type browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke informatie. Deze informatie staat u niet toe om uzelf te identificeren. Deze informatie is technisch noodzakelijk om u goed te voorzien van de inhoud van de internetpagina's die u wilt bekijken en wordt automatisch gegenereerd door het gebruik van internet. We evalueren dergelijke anonieme informatie voor statistische doeleinden om de aanwezigheid van onze site en de gerelateerde technologie te optimaliseren.

REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

Wanneer u zich registreert om onze persoonlijke services te gebruiken, worden sommige persoonlijke gegevens ingevoerd, zoals de naam, het adres, contactgegevens en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u al bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot inhoud en services die zijn gereserveerd voor gebruikers die al zijn geregistreerd.

Gebruikers die al geregistreerd zijn, hebben de mogelijkheid om de gegevens die ze hebben verstrekt te wijzigen of te verwijderen wanneer ze zich registreerden.

Natuurlijk bieden we u ook persoonlijke gegevens die we hebben ingevoerd. We corrigeren of verwijderen deze op uw verzoek voor zover toegestaan door de Wet op het bewaren van bestanden. Neem contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit charter voor gegevensbescherming.

UITVOERING VAN PAY-VOORDELEN

Voor het uitvoeren van betaalde services vragen we om aanvullende gegevens, zoals betaalmethoden.

SSL ENCRYPTIE

Om uw gegevens tijdens de verzending te beveiligen, gebruiken we de meest recente coderingstechnieken (bijv. SSL) onder HTTPS.

NIEUWSBRIEF

Als u zich registreert om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zullen de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail op de hoogte worden gebracht van relevante evenementen voor de service of registratie (bijv. Wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden). Om uw registratie te activeren, hebben we uw huidige e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat de registratie is gedaan door de houder van dit e-mailadres, gebruiken we het proces "Dubbeloptie". Hiervoor registreren we uw bestelling van nieuwsbrieven, sturen we een bevestigingsmail en ontvangen we het antwoord. Er worden geen andere gegevens verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het beveiligen van uw persoonlijke gegevens en voor het gebruik voor het versturen van de nieuwsbrieven intrekken. In elke nieuwsbrief is een speciale link. Bovendien kunt u zich rechtstreeks afmelden van onze webpagina of ons uw verzoek sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven aan het einde van deze privacyverklaring.

CONTACT

Als u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, wordt de informatie die u ons stuurt opgeslagen om uw verzoek of toekomstige vragen te verwerken.

DELETIE OF BLOKKEREN VAN GEGEVENS

We houden ons aan het principe van het verminderen van gegevensverzameling. We slaan uw gegevens alleen op als een minimumtijd om de gestelde doelen te bereiken of om de door de wetgever gestelde bewakingstermijnen te respecteren. Zodra het respectieve doel of het einde van de deadlines is bereikt, worden de respectieve gegevens regelmatig geblokkeerd of verwijderd volgens de wettelijke richtlijnen.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze webpagina gebruikt Google Analytics, een analyseservice van de website van Google Inc. (hierna Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dat wil zeggen. tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De informatie die door de cookie over het gebruik van deze pagina wordt gegenereerd, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens opgeslagen. Omdat de anonimisering van het IP-adres op deze internetpagina's is geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in de landen die deelnemen aan de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Het is slechts uitzonderlijk dat het IP-adres volledig wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en in plaats daarvan zal worden afgekort. In opdracht van de exploitant van deze webpagina, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de webpagina te evalueren, om rapporten over paginageactiviteiten te maken en om de exploitant te voorzien van pagina's met andere aanvullende diensten met betrekking tot voor dit gebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt door Google niet aan andere gegevens gekoppeld. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware te configureren; wij vestigen uw aandacht op het feit dat u de functies van deze website niet in zijn geheel zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en het gebruik van de internetpagina (uw IP-adres incl.) Voor Google en de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browser add-on te downloaden en installeren beschikbaar op de volgende link: Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als een alternatief voor de browser-add-on, kunt u voorkomen dat Google Analytics op onze pagina's wordt gevolgd door uw browser in te stellen: klik op deze link. Een opt-out-cookie is op uw apparaat geïnstalleerd. De vermelding door Google Analytics op deze website en in deze browser wordt dus in de toekomst voorkomen zolang de cookie in uw browser blijft staan.

GEBRUIK VAN SCRIPTS BIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)

Om onze inhoud op alle browserschermen goed en aangenaam weer te geven, gebruiken we scriptbibliotheken op deze website en lettertypenbibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/ webfonts /). Google Webfonts worden doorgegeven aan het cachegeheugen van uw browser om herhaald laden te voorkomen. Als uw browser geen Google Webfonts ondersteunt of de toegang verhindert, wordt inhoud weergegeven met standaardlettertypen. De aanroep naar script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekexploitant. In theorie is het mogelijk - zij het onzeker en voor welk doel - dat exploitanten van de respectieve bibliotheken gegevens kunnen verzamelen.

U vindt de richtlijnen voor het Privacybeleid van Google hier: https://www.google.com/policies/privacy/

GEBRUIK VAN GOOGLE-KAARTEN

Deze webpagina gebruikt de Google Maps API om geografische informatie weer te geven. Door Google Maps te gebruiken, verzamelt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door de gebruiker, verwerkt en exploiteert deze. U kunt meer informatie over de gegevensverwerking van Google krijgen door op te klikken. U kunt uw privacy-instellingen wijzigen in het formulier voor gegevensbescherming. Hier vindt u gedetailleerde hulp bij het beheren van uw eigen gegevens in het Google-productaanbod.

YOUTUBE GEÏNTEGREERDE VIDEO'S

Op sommige van onze webpagina's voegen we YouTube-video's in. De exploitant van de modules is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Door een pagina met een YouTube-module te bezoeken, wordt een verbinding gemaakt met YouTube-servers. YouTube weet welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd met je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag koppelen aan dit account. Je kunt dit proces voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, plaatst de provider cookies die informatie verzamelen over de gewoonten van de gebruiker. Als de cookback-up is uitgeschakeld voor het Google Ad-programma, hoeft de gebruiker zich tijdens het bekijken van YouTube-video's geen zorgen te maken over cookies.

YouTube verzamelt echter andere niet-persoonlijke informatie van gebruikers via cookies. Als u ze wilt voorkomen, moet u de cookieback-up in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in "YouTube" in het privacybeleid van de provider onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

GOOGLE ADWORDS

Onze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Als u onze webpagina hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt om de persoon te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de geldigheid van de cookie is niet verouderd, kunnen we Google herkennen en herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd hij doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant heeft nog een cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd door websites van AdWords-klanten.

De informatie verzameld door Conversiecookies wordt gebruikt om statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om de wisselkoersen bij te houden. Klanten worden op de hoogte gesteld van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze krijgen geen informatie die de gebruiker zou identificeren. Als u de volgfunctie niet wilt, kunt u weigeren om de vereiste cookie te installeren - bijv. , door uw browser te configureren, in het algemeen de automatische installatie van cookies uit te schakelen en de cookies van het domein "googleleadservices.com" te blokkeren. Verwijder verwijder-opt-out cookies niet zolang u geen evaluatiegegevens wenst. Als u alle cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw installeren.

GEBRUIK VAN GOOGLE REMARKETING

Deze webpagina gebruikt de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om gerichte internetadvertenties weer te geven aan bezoekers van het advertentienetwerk van Google. In de browser van de bezoeker van de internetpagina's wordt een cookie opgeslagen, waardoor de bezoeker wordt herkend die deze pagina's van het advertentienetwerk van Google laadt. Advertenties worden op deze pagina's weergegeven die verwijzen naar inhoud die de bezoeker eerder op de internetpagina's heeft bekeken, en die de Google Remarketing-functie gebruiken. Volgens zijn eigen claims verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u deze functie voor Google Remarketing niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen door uw browser in te stellen op http://www.google.com/settings/ads.

Optioneel kunt u het gebruik van cookies voor gerichte advertenties via het Ad Network-initiatief uitschakelen door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen